Przygotowania do egzaminów wstępnych do liceów plastycznych i na wyższe uczelnie artystyczne

Czwartki, 16:30–20:30

290 zł za miesiąc
pojedyncze zajęcia — 90zł

  • nauka rysuneku i malarstwa,
  • studium postaci i martwej natury
  • zadania specjalistyczne dostosowane do wybranego kierunku studów i prace domowe
  • mała, kilkuosobowa grupa
  • konsultacje z zaprzyjażnionymi z Pracownią adiunktami i profesorami wrocławskiej ASP
  • spotkania z wrocławskimi twórcami różnych dziedzin w celu zapoznania sie ze specyfiką studiów i wykonywanego zawodu
  • przygotowanie teczki
  • egzaminy próbne

Czyli wszystko, co pomoże rzetelnie przygotowaś się i zdać egzamin do liceum plastycznego i na wymarzony kierunek studów artystycznycch.

Program jest dostosowany do konkretnego kierunku studiów i do każdego ucznia.