Jej wysokość Sztuka. Zajęcia o kobietach artystkach dla twórczych kobiet.

Środa, 17:30–20:00

260zł za miesiąc
pojedyncze zajęcia — 80zł

Zajęcia o kobietach dla kobiet, które łączą w sobie ideę twórczego spędzenia czasu i niebanalnego wydarzenia towarzyskiego w formie cotygodniowych spotkań. Stanowią one świetny sposób na odkrycie przyjemności z tworzenia, kreatywnej wymiany doświadczeń i obcowanie z twórczością kobiet artystek.

Na zajęciach będą dominować treści, w których nacisk jest położony na rolę kobiet w historii sztuki lub które są opowiadane z kobiecej perspektywy. Celem zajęć jest tworzenie przestrzeni do rozwoju wewnętrznego, wzmacnianie poczucia kobiecości oraz pobudzanie twórczego potencjału poprzez sztuki wizualne.

Punktem wyjścia dla każdego spotkania jest sylwetka jednej artystki (lub żeńskiej grupy artystycznej), której osoba i twórczość stanowi inspirację do działania. Następnie uczestniczki realizować będą działanie artystyczne
inspirowane tematyką i technikami plastycznymi, używanymi przez prezentowaną artystkę, a także własną intuicją i doświadczeniem.

Zajęcia prowadzi Ewa Zwarycz, wrocławska artystka, której twórczość skupia się gównie na tematach związanych z cielesnością i kobiecym wizerunkiem w kulturze i mass mediach. Raz na 4 – 6 tygodni przewidziane są także gościnne warsztaty powadzone przez zaproszoną artystkę, która
zaprezentuje własną twórczość bądź pracę artystki, która stanowi dla niej inspiracje i zaproponuje swoje autorskie, twórcze zadanie.

Zalety:

  • nie musisz posiadać żadnego przygotowania plastycznego, tworzysz jak potrafisz pod okiem profesjonalnych artystek,
  • każda uczestniczka traktowana jest indywidualnie,
  • wsparcie w odkrywaniu własnych tlenów i zasobów twórczych,
  • sekrety warsztatu artysty, lepsze obycie z technikami plastycznymi,
  • elementy historii sztuki — każdy warsztat to sylwetka jednej artystki, której twórczość posłuży jako inspiracja do pracy,
  • kameralna, sprzyjające relaksowi atmosfera zajęć,
  • okazja do osobistego spotkania z artystkami środowiska wrocławskiego i integracja w kobiecym gronie,
  • nie musisz nic ze sobą przynosić, materiały dostępne są na miejscu i wliczone w cenę warsztatu (farby, pędzle, podobrazia malarskie, palety, sztalugi).